община Долни Дъбник
Община Долни Дъбник

Община Долни Дъбник е в договорни отношения с "Копикомерс" ООД - гр. Плевен.
Фирмата доставя консумативи и извършва сервизна поддръжка на копирни машини и лазерни принтери.
По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.

цялата референция


 

национален Осигурителен Институт
Национален осигурителен институт - гр. Плевен

Фирмата доставя оригинални консумативи за лазерни принтери и копирни машини с доказан произход и качество.

По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.

цялата референция

 


СА „Д. А. Ценов

СА „Д. А. Ценов" - ЦСФО – гр. Свищов


ЦСФО е в договорни отношения с "Копикомерс" ООД .

Фирмата доставя консумативи и извършва сервизна поддръжка на копирни машини и лазерни принтери.


По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.


цялата референция

 

Драгажен флот „Истър" АД – гр. Свищов


Драгажен флот „Истър" е в договорни отношения с "Копикомерс" ООД .

Фирмата доставя консумативи и извършва сервизна поддръжка на копирни машини и лазерни принтери.


По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.

цялата референция
 

 

 
 
 


 

Плевенски хляб ООД – гр. Плевен


Плевенски хляб" ООД е в договорни отношения с „КОПИКОМЕРС" ООД. Фирмата доставя офис техника и консумативи за лазерни принтери и копирни машини.


По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.

цялата референция


л

о

Алфа микс ООД – гр. Плевен


Алфа микс" ООД е в договорни отношения с „КОПИКОМЕРС" ООД. Фирмата доставя консумативи за лазерни принтери.


По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.

цялата референцияЗАД Армеец

ЗАД Армеец


Фирма „КОПИКОМЕРС" ООД поддържа копирни машини и лазерни принтери в нашите офиси.


По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.о

Полима АД – гр. Плевен


 

 

Полима"АД – гр. Плевен е в договорни отношения с „КОПИКОМЕРС"ООД.

Фирмата извършва поддръжка на копирни машиниMINOLTA и лазерни принтери.


По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.

 

цялата референцияДържавна Агенция „Архиви

Държавна Агенция „Архиви"


 

Териториален държавен архив е в договорни отношения с „КОПИКОМЕРС" ООД Плевен. Фирмата доставя консумативи и извършва сервизна поддръжка на копирни машини и лазерни принтери.


По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.

 

цялата референцияМесокомбинат Ловеч АД

Месокомбинат Ловеч АД


 

Месокомбинат Ловеч" АД е в договорни отношения с „КОПИКОМЕРС" ООД гр. Плевен. Фирмата доставя консумативи и извършва сервизна поддръжка на копирни машини и лазерни принтери.


По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.

цялата референция

 
Община Долна Митрополия, Област Плевен

Община Долна Митрополия, Област Плевен


Община Долна Митрополия е в договорни отношения с „КОПИКОМЕРС" ООД гр. Плевен. Фирмата доставя консумативи и презарежда тонер касети за лазерни принтери.


По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност,притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.

 

цялата референция
Палмо АД

Палмо АД


 

Ръководството на „ПАЛМО"АД гр. Плевен издава настоящата референция в уверение на това, че фирма „КОПИКОМЕРС" ООД абонаментно поддържа копирни машини и лазерни принтери в нашите офиси.

По време на съвместната ни работа представителите на фирмата показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, проявяват коректно и отговорно отношение.

  

цялата референция
Община Ловеч

Община Ловеч


 

С настоящата референция Община Ловеч изразява своята оценка за осъществения съвместно с „КОПИКОМЕРС" ООД договор за „Извършване абонаментно обслужване на 15 броя копирни машини и 200 бр. компютърни конфигурации".

Съгласно сключен договор № ДВ-199/09.07.2012 г. на стойност 4 968 /словом: четири хиляди деветстотин шестдесет и осем лева/ с ДДС.

  

цялата референция
Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски

Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен


 

„УМБАЛ д-р Г. Странски" ЕАД е в договорни отношения с „Копикомерс" ООД от началото на 2008г. Фирмата е доставчик на консумативи за лазерни и мастилено-струйни принтери и копирни машини.

По време на съвместната ни работа служителите на „Копикомерс" ООД показват изключително професионално отношение и компетентност, притежават необходимата квалификация, коректност и отговорност.

  

цялата референция