копирни машини под наемОтдаване на копирни машини под наем

КОПИКОМЕРС ООД извършва внос на копирна техника от Европа.

 

Основната цел на тази ни дейност е задоволяване на българския пазар с качественна и ценово достъпна техника предимно втора употреба.

Ако Вие разработвате нов обект, нямате ясна представа какво ще е натоварването на копирната Ви машина , нямате средства или не желаете да отделяте такива за закупуване на копир или просто предпочитате да работите с машина под наем, то ние ще Ви осигурим рециклирана от нас копирна машина с перфектно качество.

Подготвяме индивидуални оферти според изискванията и нуждите на клиента. Ние сме готови да откликнем на всяко Ваше запитване, както и да помогнем на всеки проблем в дейноста Ви.Договор за удължена гаранция

Фирмата предлага гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване за всички модели копирни машини и лазерни принтери. Предлаганите сервизни услуги могат да бъдат с договор за сервизна поддръжка или на повикване. Всички клиенти с договор за сервизна поддръжка ползват предимства в зависимост от вида договор.Договор за удължена гаранция на копирна техника


Предимства на „Гаранционен договор"

 

до 60 месеца пълна гаранция

заплащане само на реално направените копия

включено абонаментно обслужване

безплатна доставка и монтаж на всички необходими резервни части

безплатна доставка на всички консумативи на потребителя предварително

регулярно посещение и профилактика на техниката

гарантирано качество на копието

по-голяма надеждност / сигурност при работа /

приоритетен клиент - време за отреагиране до 4 часа

при необходимост осигуряване на оборотна копирна машина

по-добро планиране разходите за консумативи

гарантирано изкупуване и подмяна с нова машина

ползване на отстъпки при закупуване на друга техникаОптимизация на печата

Целта на услугата, предлагана от нас е идентифициране на разходите за печатна дейност във Вашата организация и тяхното намаляване и оптимизиране.

Услугата включва извършване на редица мероприятия за констатации,изводи и препоръки, както и въвеждане на процедури и добри практики за оптимизиране на печата в организацията:

Оценка на ИТ инфраструктурата с фокус върху печатната техника:

  • Оглед и инвентаризация на печатните устройства и тяхната натовареност
  • Провеждане на интервюта с ключови потребители в организацията;
  • Оценка на локализацията на печатната техника в организацията;

Оценка на мерките за управление и контрол на печатната дейност
Анализ на разходите за печатна дейност в компанията

  • Анализ на месечното натоварване на печатната техника


Одитен доклад

  • Констатации ,Изводи,Препоръки
  • Предоставяне на изходна информацията към мениджмънта на компанията


Въвеждане на процедури и добри практики за управление, оптимизация и непрекъснатост на печатната дейност

·Въвеждане на процедури за доставка на консумативи

·Въвеждане на процедури за осигуряване на непрекъснатост на работния процес

·Оптимизация на местоположението на печатната техника

·Въвеждане на специализиран софтуер за управление на печата – достъп и оторизация

·Предложения за подмяна на съществуващата техника

·Въвеждане на зелени инициaтиви

презареждане на тонер касетиПрезареждане на тонер касети

Качественото презареждане на една тонер касета е свързано с нейното почистване, смазване на всички контактни точки и накрая зареждане с тонер. За да се гарантира нормална работа на тонер касетата ( разпечатка не отстъпваща по качество на тази от оригинална касета) , много е важно презареждането да се извършва правилно и с качествен тонер.

Ние носим пълна гаранция за презаредените от нас тонер касети.

Това означава, че гарантираме разпечатки от презаредените тонер касети с качество не отстъпващо на оригинална тонер касета и ако се докаже, че вледствие на презаредена или рециклирана от нас касета вашият принтер, копир, МФУ се повреди , фирмата ще отремонтира за своя сметка устройството, ако това е невъзможно ще го подмени с ново от аналогичен модел.


Рециклиране на тонер касети

Рециклирането" се състои в подмяна на всички компоненти на тонер касетата (барабан, почистващ нож, девелоперна ролка, магнитна ролка, дистанционни втулки, чип и др.), смазване на контактните точки и зареждането й с тонер, това се налага, когато някоя касета е презареждана с тонер неколкократно и вече има износени компоненти / барабан, почисващ нож, магнитна ролка, девелоперна ролка и др. /. За да имате винаги безупречно копие без да е необходимо да закупувате нова тонер касета се налага да рециклирате своята касета.

Ние носим пълна гаранция за рециклираните от нас тонер касети.

Това означава, че гарантираме разпечатки от рециклираните тонер касети с качество не отстъпващо на оригинална тонер касета и ако се докаже, че вледствие на презаредена или рециклирана от нас касета вашият принтер, копир, МФУ се повреди , фирмата ще отремонтира за своя сметка устройството, ако това е невъзможно ще го подмени с ново от аналогичен модел.